Výkazy práce

Dle rozhodnutí výboru SDH Příseka ze dne 26.1.2016, najdete na této stránce přehled odpracovaných hodin na brigádách nebo službách při akcích SDH Příseka. Nové podklady budou zveřejňovány vždy na konci měsíce.

Výkazy práce a služeb za rok 2016