Shrnutí roku 2014

28. prosince 2013 – Návštěva VVH SDH Uhřínovice – za SDH Příseka přijali pozvání pan Hos J. st. a pan Hos J. ml. 

30. prosince 2013 – smutná událost – účast 18 členů SDH na pohřbu dlouholetého člena pana Škrdly Františka

31. prosince 2013 pořádal Kulturní klub Silvestrovskou vycházku přes dva kopce a té se zúčastnilo 20 našich členů

23. ledna  - členská schůze, které se zúčastnilo 27 členů. Zde se řešil již zmíněný problém se zapojením všech členů do činnosti.

24. ledna – VVH Brtnického okrsku – té se účastnilo 6 členů v uniformách + jsme zajistili obsluhu

25. ledna jsme pořádali již tradiční hasičský ples – k zábavě a tanci hrála 95 návštěvníkům hudba GENERACE a pro zpestření bylo předtančení od skupiny CHRIS STAR JIHLAVA – Bedřichov

22. února se účastnilo 7 našich členů vepřových hodů ve Střížově na pozvání tamějšího SDH

Tento den se také v Uhřínovicích konala Maškarní zábava a té se zúčastnilo též 7 našich členů.

1. března se konal Masopust u nás v Přísece s hudebním doprovodem Veselých kosů tančilo a rejdilo 23 masek.

11. dubna – zajištění divadelního vystoupení ochotnického divadla ze Stonařova. Představení Klabzubova jedenáctka se zúčastnilo 12 členů

19. dubna – Sběru železného šrotu pro MH se účastnilo 6 členů

24. – 27. dubna probíhala příprava dřeva pro Pálení čarodějnic a tato akce se podle tradice konala 

30. dubna. Zde se bavilo 75 lidí.

9. května se velitel a strojník Brtnického okrsku zúčastnili slavnostní schůze SDH Brtnice k příležitosti 140 let od založení.

10. května proběhlo svěcení praporu SDH Brtnice, této události se zúčastnili pan Hos Josef a pan Škrdla Miroslav st.

17. května proběhla Okrsková soutěž též v Brtnici. Všechna tři naše soutěžní družstva se účastnila taktéž. Muži nad 35 let obsadili 2. příčku, muži do 35 let   . příčku a ženy 2. 

Muži nad 60 let se bohužel pro nemoc nezúčastnili.

24. – 25. května probíhal úklid po dešťové a kroupové kalamitě. Pomáhalo zde 9 našich členů.

1. června – Okresní ligy MH v Přísece se celkem zúčastnilo 24 družstev, bohužel naše družstvo mezi ně nepatřilo.

7. června – úpravy požeráku v hasičské nádrži se účastnilo 5 členů

13. – 14. června – na Krajské soutěži v Třešti pomáhalo jako pracovní četa 12 členů SDH Příseka 

2. července – 1. oficiální jednání s panem Sochnou ohledně výstavby nového sportovního areálu v Přísece „Na vejhoně“.

12. července slavil náš člen a vedoucí soutěžních družstev pan David Picmaus svatbu

17. července – pomoc při stavění stanu pro zázemí při konání pouťového turnaje v malé kopané

18. července – pouťová zábava s hudbou Magdaléna. V tento večer se přišlo pobavit 70 lidí.

19. července – Tradiční pouťový fotbal s klasickými soupeři Svobodní X Ženatí

2. srpna  - náš člen pan M. Zvěřina byl účastníkem v Triatlonu v Puklicích, kde skončil 6. Během dalších dní se zúčastnil dalších dvou přeborů s obsazením 2. místa v Dolní Smrčné a v Melechovicích 70. z celkového počtu   )

20. září – Výlov hasičské nádrže – I když předpoklady pro tuto akci byly z hlediska ekonomického spíše záporné, neboť se předpokládal únik velké části kaprů při kalamitě, opak byl pravdou. Pěkné počasí, téměř dokonalá organizace a vůně různých pochutin přilákalo do areálu výlovu asi 1500 hostů. 

Ve staré hasičárně bylo potřeba zhotovit odpady a částečně i elektorinstalace, což jsme bravurně zvládli.

O dobrou náladu se kromě dobrého jídla a pití postaraly kapely AHOJ, která pobavila návštěvníky dopoledne a část odpoledne a poté se prostřídali s kapelou MAGDALENA. Výlov se prostě povedl.

11. října – po zakončení sportovní sezóny se praly hadice a při této příležitosti proběhl prodej uzenin z výlovu

28. října – úklid napadaného listí v obci a okolí hřbitova – účast 5 členů

16. listopadu – Vepřové hody p. J. Tesaře – zde při výrobě zabíjačkových výrobků pomáhalo 5 členů

29. listopadu – pomoc Osadnímu výboru při pořádání setkání důchodců

Další pomoci našich členů bylo potřeba při pořádání Rozsvěcení vánočního stromu – 2 členové

7. prosince jsme si zamluvili lední plochu na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě pro hokejový zápas. Opět soupeřili Svobodní proti Ženatým. Tohoto super zápasu se zúčastnilo 20 – 25 členů 

13. prosince – úklid spadaného dřeva po námraze v obci. Výpomoc našich 2 členů. 

27. 12. 2014 na Výroční Valné hromadě proběhly též volby nového výboru. Výbor byl rozšířen o 2 členy (z původních 9 na 11) Hos Zdeněk, Pojer Jiří, Škrdla Miroslav ml., Šuhaj Luděk, Škrdla Roman, Kružík Jiří, Doležal Jaroslav ml., Vlach Roman, Picmaus David, Nováková Šárka, Pulicar Luděk. P. Roman Vlach se vzdává členství ve výboru SDH Příseka z důvodu dalších členství  v Osadním výboru Příseka a Kulturním klubu Příseka. Tímto přebírá místo další člen s následujícím nejvyšším počtem hlasů paní Zuzana Škrdlová. R. Vlach bude výbor nadále podporovat.