Shrnutí roku 2016

Vážení návštěvníci webu. Je za námi další, v mnoha ohledech úspěšný rok, který bych ráda zrekapitulovala.

Ještě na konci roku 2015 jsme přijali pozvání na VVH SDH Uhřínovice a poslední den téhož roku jsme se zúčastnili Silvestrovské vycházky přes dva kopce. Rok 2016 jsme zahájili 22. Ledna pořádáním Výroční valné hromady okrsku Brtnice. Následující den 23. ledna byl uspořádán Hasičský ples, kam se přišlo pobavit 101 občanů Příseky a okolí. Návštěvníkům hrála k tanci a poslechu hudební skupina JIP Band a hosté.

6. února jsme zajišťovali pořádání tradičního masopustního reje v doprovodu hudby pana Střechy a pana Pojera. O týden později 13. února pořádal ČSŽ dětskou merendu a při této příležitosti jsme rodičům předávali informace o existenci nadace Popálky společně s malou přednáškou o předcházení úrazům spojených s popálením a jejich následnou první pomocí. Také od nás dostali dáreček v podobě náplastí na popáleniny, které jsme zakoupili, abychom nadaci Popálky podpořili.

19. března se konalo Shromáždění delegátů SDH OSH Jihlava v Sedlejově, kterého se zúčastnil i náš starosta pan Zdeněk Hos.

9. dubna jsme pak pořádali dětské rybářské závody jako předvoj velkého výlovu. O týden později, 16. dubna se naši mladí hasiči zapojili ke sběru železného šrotu. Tento měsíc byl mimo jiné obohacen i výjimečnou událostí pro všechny občany a hlavně pro naši výjezdovou jednotku, protože 23. dubna byl vyhlášený cvičný poplach s místem konání v Přísece. Vedle našich členů jednotky přijela ještě další 3 družstva z Uhřínovic, Panské Lhoty a Malého. Na závěr měsíce, 30. dubna, jsme opět připravili Tradiční pálení čarodějnic, kterého se zúčastnilo kolem 70 občanů včetně dětí, které vyšly s lampiónovým průvodem pořádaným Českým svazem žen.

7. května se 15 členů sboru připojilo k Májové vycházce na zámeček Áleje, pořádanou Kulturním klubem. Od 8. května byl odstartován první ročník ligy s názvem Putovní Ježek 2016, které se účastnila naše soutěžní družstva mužů do 35 let s celkovým 2. místem a účastí na všech 6 závodech a družstvo žen s celkovým 3. místem a účastí na 5 závodech. V příštím roce je v plánu pokračování soutěže s možností rozšíření o další závody, do které se určitě naše družstva opět zapojí. Okrsková soutěž letos připadla na 28. května v Uhřínovicích. Naše družstva se probojovala na pěkné pozice. Muži do 35 let obsadili 3.místo; muži nad 35 let byli druzí a ženy v Uhřínovicích konečně dokázaly vybojovat první místo s postupem na Okresní kolo v PS do Třeště 25. června, kde skončily na 4. místě. 29. května jsme uspořádali Okresní ligu mladých hasičů v požárním útoku. Přijelo k nám soutěžit 14 družstev starších a 13 družstev mladších. V tomto roce se po delší pauze zařadila i naše 2 družstva s pěkným umístěním. Starší členové družstva dokázali, že s nimi můžeme i nadále počítat krásným umístěním na 4. příčce a nováčci předvedli, že se máme na co těšit i přes umístění na 11. místě. Tímto naše mládež odstartovala svou sezónu. Po celou sezónu, závod od závodu byli lepší a lepší. Podrobnější informace si můžete přečíst na stránkách OSH Jihlava.

23. července jsme opět uspořádali pouťovou zábavu s kapelou FAETHON, která se líbila i 70 platícím návštěvníkům. Během dne si někteří z našich borců zakopali při Pouťovém turnaji v malé kopané pořádaným panem Janem Příhodou.

26. srpna si naše vedoucí mládeže připravily Dětský hasičský den, který spočíval ve vycházce na Bílou skálu, při které děti plnily různé sportovní i vědomostní úkoly.

V dalším období odstartovaly přípravy na 24. září, kdy jsme pořádali Výlov rybníka s účastí kolem 1 000 návštěvníků. O tyto se během celého dne i večera staral skoro celý sbor. K dobrému jídlu, pití a také tanci hrály kapely Čakra během dne a posléze kapela MOP Rock.

8. říjen byl ve znamení závěru sezóny. Naše mládež se zúčastnila, ve složení 2 hlídek, Závodu požárnické všestrannosti v Bítovčicích a po příjezdu bylo pro ně i pro ostatní členy připraveno krásné oficiální rozloučení pro tento rok. V tento den se dospělí členové postarali i o zazimování hasičské výstroje a výzbroje. 14. října se naši dva členové v uniformě byli rozloučit na poslední cestě s panem náměstkem Okresního sdružení hasičů Jihlava panem Jiřím Šindelářem. 28. října si asi 15 dětí zadovádělo při pořádání Drakiády v Přísece na stráni.

19. listopadu jsme také podpořili Kulturní klub při pořádání srazu důchodců v KD v Přísece. Naši dva členové pan Miloslav Zvěřina a Luděk Šuhaj se každým rokem účastní i mimohasičských sportovních závodů pro zdokonalení kondice. Pan Zvěřina byl účastníkem Puklického triatlonu, kde se v kategorii mužů nad 35 let umístil na 3. místě a také se během roku účastnil Běžce Vysočiny a z celkových 20 závodů navštívil 10. Běhal v kategorii mužů od 40 do 50 let a obsadil 13. příčku. Pan Šuhaj se v květnu zúčastnil Běhu medvěda Brtníka v Brtnici, kde v kategorii na 5,5 km doběhl na 3. místě, dále jel v květnu Jihlavskou 24, kde v týmu 8 dojeli na krásném 3. místě s počtem najetých 459 km. 10. září pořádal přísecký občan pan Robert Fila první ročník turistického pochodu na 30 a 50 km. Naši tři členové Jakub Škrdla, Šárka Nováková a Zuzana Škrdlová úspěšně dokončili třicetikilometrovou trať i přes horké počasí.

V letošním roce se nám povedlo splnit úkol – obnovit v Přísece soutěžní družstvo dětí. V loňském roce se našim drahým vedoucím povedlo dát dohromady nových 11 členů, ze kterých sestavili supersoutěžní družstvo a připravili i původní družstvo starších mladých hasičů na skvělou sezónu. Během roku jsme se také zapojili do pomoci obci. Mimo jiné například do opravy podlahy v místním kostele sv. Barbory spolu s likvidací houbového napadení nebo třeba hrabání a úklid spadaného listí. Dále také máme díky našemu členovi panu Vlastimilu Šteflovi webové stránky, kde se o většině našich aktivit dozvíte. Velitel SDH Příseka prováděl průběžně po čtvrtletích školení zásahové jednotky.

Členská základna SDH Příseka má k 31. 12. 2016 89 členů. K dobrému chodu sboru bylo, mimo odborná školení, třeba: 11 výborových schůzí 1 mimořádné schůze výboru 3 schůze okrsku Brtnice 1 schůze delegátů okresu Jihlava 1 VVH SDH Příseka 1 VVH okrsku Brtnice

Svá životní jubilea v tomto roce, oslavili pánové: Vladimír Růžička, Josef Mátl, Jaroslav Böhm, Václav Líbal, Radek Böhm, Stanislav Bruzl a Stanislav Škrdla. Všechny oslavence jsme navštívili, poblahopřáli a předali jsme malý dárek.

Do roku 2017 přejeme všem pevné zdraví, hodně lásky a úspěchů jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Soutěžním družstvům vytrvalost, sílu a co nejvíce vítězství.