Zpráva o činnosti za rok 2018 - SDH Příseka

Autor zprávy: Šárka Nováková

Výroční valná hromada Okrsku pořádaná v Kulturním domě zde v Přísece odstartovala činnost našeho sboru a to 19. ledna.

20. ledna jsme uspořádali již tradiční hasičský ples s kapelou Fáze, kam se přišlo pobavit asi 75 občanů. Mladí hasiči připravili pro návštěvníky milé předtančení.

10. února jsme si vzali pod patronát Masopustní rej. Tuto tradici podpořilo 24 masek. 3. března jsme doprovodili na poslední cestě našeho dlouholetého člena pana Stanislava Bruzla.

10. března se konalo Shromáždění delegátů SDH v Panské Lhotě, kam jsme vyslali našeho starostu pana Zdeňka Hose. Také zde proběhlo focení historických praporů pro plánované vydání knihy se všemi prapory v Okrese Jihlava, ten náš tam samozřejmě nebude chybět.

11. března se přišlo pobavit mimo jiné i 25 našich členů na divadelní představení pořádané KK.

23. března proběhlo školení velitelů a starostů na OSH v Jihlavě, kterého se zúčastnili i naši členové.

13. dubna hned, po skončení okrskové schůze, proběhly zkoušky odbornosti Hasič III. stupně, kterých se úspěšně zúčastnilo 8 našich členů.

19. dubna pomáhalo 9 členů se sběrem kamení na polích AGRO družstva Puklice, jako protislužba za několikanásobné vypůjčení techniky a dalších. Tato akce by se měla stát pravidelnou a to 2x do roka s tím, že předpokládám účast i dalších členů.

21. dubna si naše vedoucí mládeže, s pomocí dalších členů, připravily Noc hasičů s celodenními venkovními aktivitami následované přespáním zde v Kulturním domě. Jako již tradičně poslední duben připadá na Pálení čarodějnic. Této akce jsme se opět ujali a na akci se přišlo pobavit asi 70 občanů včetně dětí, které přišly s Lampiónovým průvodem.

5. května jsme dostali pozvánku na Májovou vycházku pořádanou Kulturním klubem. Do Brtnice do klášterní zahrady s prohlídkou věže šlo i našich 20 členů plus ti, kteří zajistili zázemí.

12. květen připadl na Dětské rybářské závody. Nadšení dětí převládalo nad odpolední nepřízní počasí.

1. června byl vyhlášen povodňový poplach a naše jednotka vyrazila na pomoc, přijela i jednotka z Brtnice, ale naši už byli připraveni, proto odjeli zpět pomáhat na jejich stranu. Jednotce patří velký dík, ale samozřejmě chválíme i přístup obyvatel, kterým nebylo neštěstí postižených občanů lhostejné a vyrazili s lopatami, hráběmi i košťaty na pomoc. Náš sbor pak přispěl finančním darem na Povodňovou sbírku od Města Brtnice. Následující den,

2. června, už jsme zápasili s jiným živlem a to se soutěžní rivalitou. K našemu 135. výročí od založení SDH v Přísece jsme pořádali okrskovou soutěž v PS. Družstev mužů do 35 let přijelo soutěžit 5. V této kategorii zvítězilo družstvo ze Střížova, na druhé příčce byli naši borci a za nimi Panská Lhota. Tímto postoupila družstvo ze Střížova a Okresní kolo do Třeště, ale přenechali tuto možnost našim jako náhradíkům. Družstev mužů nad 35 let se sešlo 7. Zde si přijeli pro zlatou muži z Panské Lhoty, za nimi stříbrní z Uhřínovic a bronz patřil našemu družstvu. Nakonec družstva žen. Bohužel se sešla pouze 2 družstva a to naše děvčata, která obsadila 1. místo a děvčata ze Střížova byla druhá. Obě družstva postoupila na Okresní kolo do Třeště. Tento víkend ještě neskončil. V neděli 3. června jsme si užívali pořádání kola Okresní ligy MH. Do Příseky přijelo 11 mladších družstev, družstvo Příseky se umístilo o fous na 5 místě a 12 starších družstev, Příseckým se to tentokrát nevyvedlo a skončili až na 11. příčce.

16. června odjela naše družstva do Třeště reprezentovat náš sbor. Ženy v konkurenci skončily na bramborové příčce. Zato mužům se opět dařilo, obsadili 1. místo a tím si zajistili postup na Krajské kolo opět do Třeště 14. července. Tady už byla konkurence opravdu velká, ale ostudu neudělali, skončili na 7. místě. Samozřejmě nesmím zapomenout na Technickou četu, kterou tvořilo po dva dny 10 členné družstvo našich členů společně s muži z Panské Lhoty.

23. června se pánové Jakub Škrdla, Luděk Šuhaj a Vojtěch Kuchyňa zúčastnili cyklo závodu do vrchu s názvem Tour de Komárovice. Během tohoto závodu se nejen šlape na kole, ale závodníci musí vypít 2 půllitry piva (jedno v půlce trati a druhé na konci). Z celkového počtu 11 závodníků skončil Jakub na 3. místě s časem 6,26 min, Luděk za ním na 4. místě s časem 6,53 min. a Vojta na 6.místě s časem 7,20 min.

21. – 22. července jsme si vzali pod patronát Pouťové oslavy. V sobotu proběhl Turnaj v kopané. Sem přišlo fandit asi 60 občanů a večer se fanoušci nerozpustili, naopak pobavit se a popít přišli i další. K poslechu nám vystoupila mladičká kapela Vejpůj, kde hraje i náš člen soutěžního týmu Jirka Wondrák. V neděli už tradičně nechyběl zápas ve fotbale Ženatí proti Svobodným. Fanoušci zde měli opět možnost občerstvení. Letní soustředění soutěžních družstev nechybělo ani letos a pro úspěch z loňského roku trvalo celý týden.

8. září pořádal pan Robert Fila již 3. ročník Turistického závodu na 30 km. Letošního ročníku se zúčastnilo 6 členů. Členové Luděk Šuhaj, Jakub Škrdla a Vojtěch Šaroun s přehledem zvítězili za 7 hodin. Nezklamala ani loňská vítězka Aneta Hosová, která i přes zdravotní problémy závod dokončila na krásném 5. místě s časem 7 hodin a 33 minut.

15. září se konal poslední závod v soutěži Ježek Cup 2018 a to v Radkově. Muži skončili celkově na 11. místě a ženy si udržely nádhernou 2. příčku. Podrobnější informace o výsledcích všech soutěží vám přednesou naši zástupci družstev.

22. září bylo ve znamení pořádání tradičního Výlovu. Přijelo se k nám podívat a pobavit kolem 1 000 lidí. K dobrému jídlu a pití nám přes den hrála skvělá kapela Čakra a večer pak skupina Magdalena.

13. října proběhlo umývání hadic a zazimování výstroje a výzbroje. Následující den jsme pořádali rozloučení se sezónou, kde opět proběhlo poděkování od vedoucích mládeže všem dětem za podané výkony včetně motivace do dalších let a můžu už říci i tradiční dražba zbylých předmětů, které družstva vyhrála.

27. října vyjela naše jednotka na cvičný poplach do obce Malé, společně s SDH Panská Lhota, Uhřínovice, Střížov a Malé. Tento den proběhla i Sbírka na obnovu lavic v místním kostele, na kterou jsme samozřejmě přispěli také. 3. listopadu proběhlo Mimořádné shromáždění delegátů s volbou kandidáta na starostu SH ČMS po náhlém úmrtí dosavadního starosty pana Karla Richtera. Hlasování proběhlo z organizačních důvodů na dvou místech v Pavlově a v Jihlavě. Pro kandidáta pana Jana Slámečku bylo 84 sborů, proti 0 a zdržely se 3 sbory. Jak jistě všichni víte, 8. prosince proběhla volba v Praze a zvítězil pan Jan Slámečka.

10. listopadu byl pořádán sraz důchodců zde v KD v Přísece. Našim důchodcům vystoupili Mladí hasiči a s obsluhou pak pomáhaly 3 členky sboru.

17. listopadu pořádaly naše vedoucí mládeže Drakiádu i pře nepřízeň větru se sešly s 12 dětmi a v obci se pár členů zapojilo i do hrabání listí u hřbitova.

24. -25. listopadu se všechny 3 zúčastnily školení mládeže v Lukách nad Jihlavou.

5. prosince proběhla pod patronátem ČSŽ Mikulášská nadílka. Náš sbor na nadílku přispěl finančně i účastí mladých členů při nadělování. Velitel SDH Příseka prováděl průběžně po čtvrtletích školení zásahové jednotky.

Členská základna SDH Příseka má k dnešnímu datu 86 členů. Na údržbu hasičské výzbroje bylo třeba 150 hodin. Na přípravu soutěže a ostatní brigády 650 hodin. K dobrému chodu sboru bylo, mimo odborná školení, třeba: 10 výborových schůzí 2 schůzí delegátů okresu Jihlava (z toho 1 mimořádná) 1 mimořádné schůze výboru 1 VVH SDH Příseka 2 schůze okrsku Brtnice 1 VVH okrsku Brtnice

Svá životní jubilea v tomto roce, oslavili pánové: Josef Nováček, Josef Bruzl a Josef Mátl. 

« zpět