Příseka pomáhá

V letošním roce jsme se začali radovat z ustupující hrozby nákazou Covid-19, ale bohužel je zde další hrozivá zkouška pro člověka. Ukrajina se stala útočištěm ruských vojsk a opět, jako ve většině válek, trpí obyčejní lidé, kteří o boj vůbec nestojí. Proto jsme se i my v Přísece rozhodli pomoci lidem na Ukrajině dobrovolnou materiální sbírkou. Všechny spolky v Přísece spojily své nápady a síly a na dny 18. a 19. března byla vyhlášena sbírka různých potřebných věcí s možností přispět i finanční hotovostí, za kterou se plánovalo nakoupit další materiál.

Občanům Příseky patří veliký dík a obdiv, jelikož se snažili přispět ve velkém a i na hotovosti se vybrala taková částka, že jsme ji mohli rozdělit na dvě části. Za první jsme nakoupili tři plně vybavené záchranářské brašny a druhá byla zaslána na konto Ukrajina u Charity České republiky. Jménem SDH, ČSŽ, KK a zastupitelů osady Příseka děkuji všem za pomoc a opravdu doufám, že již takovéto pomoci nebude nikdy třeba.

« zpět