SDH Příseka slaví ….

Letošní rok se nese ve znamení oslav 140. výročí založení hasičského sboru v Přísece, kterému předcházelo v roce 1881 vypuknutí ohně v domě č. 25 a díky obětavosti zdejších občanů byl skoro ihned uhašen. Tato nehoda donutila osadu Příseka koupit alespoň starou stříkačku od Města Jihlavy, protože sbory tehdy byly, na rychlou pomoc vzdálené. Nejbližší sbory měli pouze v Brtnici, v Jihlavě a v Lukách. O rok později vypukl znovu požár a tentokrát už se rozhodli někteří občané, v čele místního učitele pana Emanuela Havelky, zřídit hasičský sbor. Ale ne pro celou Obec Příseka (v té době složená z Osad Příseka, Komárovice a Uhřínovice), nýbrž pouze pro osadu Příseka. Dne 26. dubna roku 1883 byly podepsané stanovy a 12. května se konala první oficiální schůze sboru.

Skoro polovina členů musela v roce 1914 narukovat do války, během které sbor dělal jen nejnutnější práce a výjezdy k blízkým požárům. A stejně tak od září 1938 až do konce 2. světové války. Po válce se plně obnovila hasičská i kulturní činnost, ke které se postupně přidala i činnost sportovní.

V současné době má náš sbor celkem 87 členů, z toho 52 mužů, 14 žen a 31 dětí. Nejstarším členem je pan Josef Mátl, který v letošním roce oslavil 96. narozeniny a členem sboru je již od roku 1948, kam se přihlásil ve svých 21 letech.

Letošní oslavy jsme zahájili 3. června slavnostním průvodem všech členů v uniformách a sportovních dresech v čele s praporem SH ČMS a praporem historickým, který jsme nechali ušít a vyšít před 10 lety ke 130. výročí. Za doprovodu kapely Vysočanka jsme pochodovali na hasičský areál, kde jsme se pod velícími rozkazy Velitele místního sboru a Velitele okrsku Jiřího Pojera seřadili ke slavnostnímu nástupu. Po proslovu starosty sboru pana Luďka Šuhaje, přivítání hostů a ostatních sborů z okrsku byl velen rozchod a následovalo odstartování Okrskové soutěže v požárním sportu.

Letos se do soutěže zapojilo 6 družstev mužů do 35 let, 5 družstev mužů nad 35 let a 3 družstva žen. Součástí okrskového kola pro mladší muže a ženy byly mimo požárního útoku i štafety. 

Umístění v soutěži:

 

muži do 35 let

muži nad 35 let

ženy

1

Panská Lhota

Střížov

Střížov

2

Střížov

Jestřebí

Panská Lhota

3

Příseka

Uhřínovice

Příseka

4

Brtnice

Panská Lhota

 

5

Malé

Příseka

 

6

Uhřínovice

   

Postupujícími na Okresní kolo v Třešti 17. 6. 2023 tedy jsou první 2 družstva z kategorie mužů do 35 let a žen a 1 družstvo z kategorie mužů nad 35 let. Držíme všem pěsti. 

Putovní pohár okrsku Brtnice opět putoval do Pánské Lhoty.

 Následující den se pokračovalo pořádáním dalšího kola Okresní ligy mladých hasičů. V Přísece se v tomto kole Okresní Ligy zúčastnilo celkem 25 družstev. V kategorii mladších zvítězilo družstvo z Nevcehle, Příseka skončila na 10. příčce. V kategorii starších se udál boj o první příčku mezi Panskou Lhotou a Nevcehlí, Panská Lhota nakonec o 0,01s vyhrála, děti z Příseky obsadili 8. místo.

            Počasí nám po oba dny výjimečně přálo, soutěžící ani nikdo další se vážně nezranil, občerstvení bylo zajištěno dostatečně.

            Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i samotných oslavách. Také velké díky všem, kteří přišli podpořit všechny soutěžní týmy i samotným sportovcům za velkou účast po oba dny. Samozřejmostí je i dík Městu Brtnice za pomoc na vybudování krásného areálu a také Muzeu Autíček v Přísece za sponzorské dary a moc děkujeme SDH Studénky a SDH Panská Lhota za vypůjčení náčiní pro sport a SDH Střížov za poskytnutí časomíry. Všem rozhodčím, kteří se určitě rádi přijeli podívat do Příseky a OSH za umožnění pořádání soutěží.

A co tedy více dodat? Snad jen, aby se všem hasičům dařilo ve sportu, při pořádání akcí pro veřejnost a zásahovým jednotkám, aby nemusely vyjíždět. Všem „dobrákům“ přejeme, aby měli dostatek sil na pokračování v této dobrovolnické činnosti.

                                         Za SDH Příseka Šárka Nováková a David Picmaus

« zpět